Wat eerder of elders gebeurde

1831
Oprichting van de Société de Corphalie S.A. nabij Huy.
(Mijn, zinkfabriek, walserij, scheikundige producten)
1887
Oprichting van Métallurgie Hoboken te Hoboken.
(Loodfabriek)
1904
Oprichting van de Sté Métallurgique de Lommel S.A.
(Zinkfabriek)

Het ontstaan van 'De Zink" in Overpelt

1887
Op 28 oktober diende Johannes Brasseur bij de gemeente Overpelt een aanvraag in voor het oprichten van een fabriek voor het voortbrengen van allerlei metalen.
1888
Op 29 april kreeg J. Brasseur toestemming, om de metaalfabriek op te richten, waarop Brasseur deze schonk aan Wilhelm Schulte.
In augustus startte "W. Schulte&Co" de eerste oven voor het vervaardigen van wit arsenicum, wat werk verschafte aan 50 man.
1889
De loodoven werd in bedrijf genomen.
1890
De productie van kopersulfaat werd opgestart.
1893
De eerste thermische zinkoven werd in bedrijf genomen. Ook een fabriek voor moffels, nog twee loodovens en een wasserij voor het verrijken van loodhoudend afval werden opgestart.
1897
Een fabriek breide uit met een afdeling voor de scheiding van zilver van zogenaamd werklood.
1898
Nog een reeks roostovens werden, met bijbehorende zwavelzuurfabriek (lodenkamer-proces) in bedrijf genomen.
Oprichting van de
N.V. Metalen en Scheikundige Producten op dezelfde plek.
1904
De zinkwalserij werd in bedrijf genomen.
1912
Overname van de firma Unitas in Overpelt, maker van zwavelzuur en superfosfaat.
1913
Metaalwarenfabriek van Lommel en N.V. Metalen en Scheikundige Producten fuseerden tot een bedrijf: Metaalfabrieken van Overpelt-Lommel (Cie. De Metaux d’Overpelt)

De eerste en de tweede wereldoorlog

Tijdens WWI viel de productie geleidelijk stil wegens gebrek aan grondstoffen.
1928
De “Société Métallurgique de Corphalie”, Metaalfabrieken van Overpelt-Lommel en Pelgrims-Bombeek fuseerden tot N.V. Metaalfabrieken van
Overpelt-Lommel & Corphalie.
Tussen beide wereldoorlogen kwamen verschillende technische vernieuwingen tot stand bij o.a. de roosting en de loodovens.
1933
De productie van aluminiumsulfaat werd opgestart.
1940/45
Tijdens de oorlog kwam de productie onder controle van de Bezetter en ontstond de Gereedschapmakerij (1942).

De wederopbouw

1951
Start van de productie van hulzen en pastillen voor batterijen en jachtlood.
1954
Toepassing van een metalen gordijn verbeterde de opvang van zink. Ook startte een wervelbedoven, met contactprocédé voor de productie van zwavelzuur. é
N.V. Overpelt Plascobel werd opgericht.
1970
Métallurgie Hoboken en N.V. Metaalfabrieken van Overpelt-Lommel & Corphalie fuseerden en de fabriek in Overpelt werd één van de drie exploitatiezetels van Métallurgie Hoboken-Overpelt. De fabriek in Lommel werd op 18-12-1970 gesloten.
Dat was meteen ook de start van de nieuwe fabriek voor hulzen en pastillen.
1973
De loodbewerking (productie van gewalst bladlood) werd van Merksem naar Overpelt overgebracht.

De sluiting van de thermische zinkovens

1974
Sluiting van de thermische zinkovens en opstart van de hydro metallurgische zinkwinning door elektrolyse.
Het kathode-zink werd nu in "de smelterij" omgesmolten en in blokken gegoten.
1978
Start met de productie van zinkpoeder.
1984
Start van de behandeling van non-ferro shredderschroot.
1989
Métallurgie Hoboken en Olen (HMO) en Vieile Montagne (VM) verdwenen na enige fusies, die resulteerden in de vorming van Acec-Union Miniére.
(Alle zinkactiviteiten werden gegroepeerd bij Vieille Montagne.
1990
Oprichting van vier(4) Business Units en een (1) Service Unit in Overpelt.
De Business Units warren met name de Zinkraffinage, de Recyclage, de Industriële producten en de Bouw. De Service Unit bestond uit de de Werkhuizen, het Lab, de Personeelsdienst, enz.
1991
Sluiting van de roosting en de zinkelektrolyse (vanaf 01-01-1992).
1992
Ombouw van de Cadmium elektrolyse naar de verwerking cadmium- en kopercement.
De naam veranderde van ACEC- Union Minière naar "UM"-Union Minière.
1995
De Service Unit integreerde in de herschikte BU’s :
BU Zink Smelterij
BU Cobalt & Energy pastillen, hulzen, Al.sulfaat, zinkpoeder, scrap en media.
BU Bouw Lood
1996
Overdracht van de scrapverwerking naar Huroin Valley Europe.
De Gereedschapmakerij werd onafhankelijk.
1997
De fabricage van hulzen werd gestopt.
De Loodbewerking werd uitgebreid met een installatie voor het lakken van lood.
1998
De verwerking van koper cementen werd gestopt.

Union Minière werd Umicore

2001
UM werd Umicore
De productie van aluminiumsulfaat, sitges werd gestopt. Ook de roterende ovens.
2003
De fabricage van pastillen werd gestopt.
Wijzigingen in de verschillende BU’s.
2005
De opstallen enz. van de afdeling pastillen en hulzen werden verkocht.
De afdeling thermische raffinage werd gesloten.
Umicore Copper (Olen) werd Cumerio.
2006
Omschakeling van AA naar CA poeder technologie.
Oprichting Umicore Zins Alloys Belguim
2007
Umicore Zinc Alloys Belgium (Overpelt-fabriek) werd overgenomen door Nyrstar.